Uz primarnu djelatnost, digitalni marketing i vođenje društvenih mreža (social media management) kao dio dig. marketinga, kreiramo i materijale potrebne za objavu na digitalnim kanalima. Osim na digitalnim kanalima, radimo i PR u svrhu promocije na tradicionalnim kanalima i medijima.

Digitalni marketing

Oglašavanje na digitalnim platformama, naglasak na Facebook i Instagram.

Social media management

Vođenje, bendiranje, održavanje društvenih mreža i kreiranje sadržaja.

Odnosi s javnošću, PR

Informativna i persuazivna komunikacija, komunikacijske strategije, priopćenja i dr.

Copywriting

Pisanje reklamnih poruka, marketinških i SEO tekstova, novinarskih članaka.

Fotografiranje

Usluge fotografiranja, uža specijalnost - fotografiranje hrane.

Izrada internet stranica

Izrada jednostavnih WordPress stranica.

Content marketing

Kreiranje sadržaja: tekstovi, video i foto materijali, vizuali.

Optimalna konvergencija usluga: prožimanje, spajanje i kombiniranje različitih disciplina, usluga i kanala koji se funkcionalno sjedinjuju u jednu optimalnu promocijsku strategiju.

Pristup van okvira

Tijekom kreiranja svake strategije koristimo sva stečena i raspoloživa znanja i vještine: digitalni marketing, brendiranje i PR, novinarstvo i storytelling, fotografiranje i copywriting, kako bi što originalnije ispričali i prezentirali Vašu priču.

Kreativa povrh svega

U svaki projekt unosimo nova i drugačija kreativna rješenja. Svaka priča je jedinstvena i ima ono nešto po čemu je posebnija od ostalih. Tako i svaka naša strategija, digitalna ili PR-ovska, iziskuje originalniji, kreativni i jedinstveni pristup i planiranje.

Nimbus_foto_imam_feeling_agencija_za_promociju_2020

Javite nam se!

Zovite nas:

+385 95 5192 014

Mailajte nam:

info@imam-feeling.hr

Pratite nas:

facebook.com/ImamFeeling/

Copyright © 2020 Imam Feeling, agencija za promociju by Mia Bednaž.
All Rights Reserved.